Jdi na obsah Jdi na menu

Korňa

Samostatná obec Korňa vznikla v roce 1954 vyčleněním z katastru obce Turzovka. Obec leží korna.pngv půvabné krajině Kysuc a bezprostředně sousedí s Moravou. Turistické stezky z obou stran hranic na sebe navazují. Na pomezí obcí Korňa, Turzovka a Vysoká nad Kysucou došlo v roce 1958 ke zjevení Panny Marie. Od té doby sem přichází mnoho poutníků a jejich počet ještě vzrostl po vybudování nového poutního chrámu.

 

Obec leží v Turzovskej vrchovine. Zo severozápadu je ohraničená pohorím Beskydy cez hrebene, ktorého sa tiahne štátna hranica medzi Slovenskou a Českou republikou. Najvyššie položeným miestom je hrebeň Solisko (875 m). Dolinu pretína rieka Kornianka, do ktorej sa vlievajú malé miestne riečky a potôčky.

Pôvodné obyvateľstvo si stavalo obydlia roztrúsené po okolitých kopcoch „na lazoch“. Neskôr sa začínajú ľudia sústreďovať do doliny, ktorá im zabezpečí lepšiu dostupnosť do okolitých dedín. „Lazy“ sú dnes už poväčšinou opustené. Domáci obyvatelia, ktorí tam ešte stále žijú, sa dajú spočítať na prstoch. V prevažnej miere sa tieto samoty užívajú už len na rekreáciu a kvôli dostupnosti len v tú časť roka, keď krajina nie je pokrytá bohatou snehovou nádielkou.

 

Živčáková - zjavenie

Pri prechádzke dedinou sa môžete kochať nielen prírodou ale aj prvkami tradičnej ľudovej architektúry. Najmä v odľahlých osadách sa nachádza ešte veľa pozostatkov a ukážok toho, ako tu ľudia kedysi žili. Je tu mnoho lesných chodníkov, cestičiek, ktoré vedú p.maria-turzovska--417x640-.jpgdo okolitých obcí a v minulosti boli bežne užívané obyvateľmi. A práve na jednej z týchto križovatiek na hore Živčák sa hájnikovi Matúšovi Lašútovi podľa jeho vlastných slov zjavila 1.júna 1958 Panna Mária Lurdská. Na mieste tohto zjavenia bol v lese na strome obrázok Panny Márie, pri ktorom sa okoloidúci zvykli prežehnať i pomodliť. V tej dobe to bol taký zvyk. Nik neprešiel popri „obrázku“ alebo krížu bez povšimnutia.

Kríže a obrázky si stavali ľudia na křižovatkách ciest alebo v miestach pripomenutia nejakého nešťastia. Tak urobil v ten deň aj Matúš Lašút, ktorý prechádzal cez horu na Okrúhlu, kde vykonával službu lesníka. Na svojom obvyklom mieste neďaleko obrázku Panny Márie sa prežehnal, pokľakol a skonil hlavu k modlitbe. Ako sa modlil, zbadal podivný jas. Keď sa pozrel tým smerom uvidel ako sa nad záplavou bielych kvetov vznáša Panna Mária Lurdská. Najskôr si myslel, že je to socha, ale napokon si uvedomil, že je skutečná a on je svedkom zjavenia. Panna Mária k nemu prehovárala bez slov, no i napriek tomu všetkému jej rozumel. Matka Božia mu zjavila, ako bude svet vyzerať, ak sa ľudia nenapravia, ale aj to aký bude svet, ak ľudia uveria a budú žiť podľa Boha.

Po zjavení sa život Matúša Lašúta zmenil. Popri inom sa začal modliť aj ruženec, ktorý dovtedy nevedel a nechápal. Po zjavení, keď prišiel k sebe, práve nájdený ruženec ležiaci veďla neho na zemi bol dôkazom, že sa udialo niečo nezvyčajné. Panna Mária sa mu zjavila sedemkrát a v nedeľu 7. septembra 1958 pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie prišli prví pútnici na horu. Dnes na tomto mieste stojí kaplnka Panny Márie Kráľovnej pokoja a kríž s Umučením.

Pútnici odvtedy navštevovali toto miesto súkromne i vo väčšom počte a to aj v čase celého totalitného komunistického režimu. Neodstrašilo ich ani pálenie obrazov, sôch, zastrašovanie a prenasledovanie. Samotný Matúš Lašút bol viackrát vyšetrovaný. Bol dokonca umiestnený a liečený v psychiatrickej liečebni, ktorá je pre duševne zdravého človeka horšia ako akékoľvek väzenie. Napriek neustálému nátlaku si zachoval zdravý rozum a skromnosť. Nevzdal svoj boj s veternými mlynmi a stál si za svojim presvedčením podľa, kterého aj žil.

 

Pramene

Zjavením sa však nič neskončilo, ba práve naopak. V decembri 1958 sa sused pána Lašúta Juraj Kavalek vybral s motykou na horu Živčák. Po tri noci za sebou sa mu totiž zjavovala Matka Božia a žiadala ho, aby vyšiel na horu a našiel prameň vody. Nedalo mu a tak sa tam vybral. Musel prebrodíť rieku Kysucu, kdeže pri nedávnej záplave bol most strhnutý. No i napriek tomu, že bol december, voda v rieke mu pripadala teplá ako v lete. Za pár minút bol na kopci a začal kopať tam, kde bola zem bahnistá. Prihovorila sa mu však neznáma žena a ukázala mu miesto trochu ďalej pri papradí.  Poslúchol ju a začal kopať na tomto mieste. Po treťom zakopnutí zo zeme vystryskol silný prameň. Potom upravil toto miesto do studničky.

Dnes sú na Živčákovej tieto pramene: U srdca Panny Márie, U Božského srdca, U Panny Márie Lurdskej a tzv. Očný prameň.

Dnes už upravený prameň u Panny Márie Lurdskej bol po dlhú dobu jediným funkčným prameňom. Nachádza sa pri ceste z Korne na Živčákovú, cca 300m pred kaplnkou. Dnes je okolie prameňa upravené do podoby malej skalnej jaskyne.

Pramene Božského Srdca a Srdca Panny Márie sú tiež novovybudované a majú podobný charakter. Je tam niekoľko výtokov s vodou, ktoré slúžia najmä v dobe pútí, keď sa na vodu stojí v radoch.

Neďaleko v lese pod cestou je prirodzený výver vody, ku ktorému vedie cestička priamo od kaplnky. Táto studnička si zachovala svoj pôvodný charakter. Vyslúžila si názov tzv. Očný prameň. Okolie je vyzdobené obrázkami. Zachovala si pôvodný skromnejší charakter.

 

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej Pokoja

V roku 1969 bola predložená petícia, v ktorej takmer 10000 pútnikov žiada predstaviteľov katolíckej cirkvi o povolenie konať na tomto mieste sv. omše. Petícia však ostala bez odozvy. Miestni pútnici sa pokúsili postaviť aspoň malú kaplnku, no v jedno ráno našli všetko zničené. A tak čakali až do deväťdesiatych rokov minulého storočia, keď bola priamo na vrchu postavená kaplnka. Vysvätená bola 17. októbra 1993. O rok  neskôr bola Turzovka oficiálne vyhlásená Biskupským úradom v Nitre za pútnické miesto, ktoré od 1. júla 2000 patrí do novovyhlásenej farnosti Korňa.

22--640x538-.jpgKaplnka je umiestnená na čistinke, má jednoduchý pravidelný tvar s presklenou fasádou. Stretáva sa tu viacero chodníkov z Turzovky, Korne, Vysokej, či Kelčova, aby sem priviedli všetkých tých, ktorí sem prišli hľadať, prosiť, či ďakovať.

V kaplnke je umiestnený obraz Panny Márie, ktorý sa zachoval po jednom z mnohých požiarov a to 1. novembra 1964. Komunistický posluhovači vtedy  podpálili všetko, čo sa dalo. Nestalo sa to prvý ani posledný krát. Mária Matejová šla na horu zachrániť, čo po požiari zostalo. Pri pohľade na tú spúšť ju zo zamyslenia vytrhol hlas ženy v čiernych šatách. Záhadná neznáma žena jej podala obhorený obrázok Panny Márie s Ježiškom na rukách, který vytiahla z pahreby, so slovami: „Pozri, Marienka, toto nezhorelo, vezmi to a uchovaj.“ Obraz vysel v ich dome. Až raz istá Nemka chorá na rakovinu, ktorá sa po návštěve Živčákovej úplne uzdravila, ho dala v Nemecku zreštaurovať. V roku 1994 na prvé výročie posviacky kaplnky bol obraz slávnostne vystavený a zavesený na jej čelnú stranu nad oltár.

V kaplnke na čestnom mieste je vystavená aj socha Panny Márie. Jej tvorcom je moravský baník Alois Lasák, který ju vytvoril sám i napriek tomu, že nikdy nepracoval s drevom. Podobne jako Lašút alebo Kavalek aj on pri svojej návšteve na Živčákovej prežil duchovný zážitok. Pri modlitbe pod jedným z obrazov, ktoré vyseli okolo miesta zjavenia, zbadal stekajúci prameň krvi po tvári Ježiša ako aj nepatrný pohyb jeho očí. Doma pri rannej modlitbe sa mu zjavila socha Panny Márie so slovami: „To, čo vidíš, je tvoje dielo.“ Najskôr tomu nerozumel, ale potom pochopil, čo má urobiť. A Alois i napriek tomu, že nikdy nepracoval s drevom, ale vďaka svojmu hlubokému vnútornému presvedčeniu vytesal sochu Panny Márie, dokonca z jedného kusu dreva.

To najstaršie, čo sa v tomto okolí kaplnky nachádza, je oltárik Panny Márie, který symbolicky ukončuje krížovú cestu, ktorá sem vedie z Turzovky.

Na horu teda vedú dve krížové cesty, jedna z Turzovky a druhá z Korne. Obe poskytujú miesto pre oddych a krátku modlitbu.

 

Kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Vzhľadom nato, že kaplnka Panny Márie pre nárast návštevnosti už kapacitne nepostačovala, vznikla myšlienka výstavby kostola. A to najmä v prípade nepriaznivého počasia. Prípravných prác a aj celého manažmentu stavby sa ujal správca farnosti Korňa, Mgr. hon. dekan Ivan Mahrík. Pán dekan Ivan Mahrík stál za výstavbou a celkovou realizáciu aj hore uvedenej kaplnky. Tiež jeho pričinením stojí v Korni nový moderný kostol. V septembri  2008 žilinský biskup Mosn. Tomás Galis povolil stavbu kostola Panny Márie Matky Cirkvi a exercično-pastoračného zariadenia. V októbri bol slavnostne posvätený základný kameň.

poutni-chram----zivcakova--640x625-.jpgO sedem rokov neskôr 4. októbra 2015 bol Kostol Panny Márie Matky Cirkvi slávnostne vysvätený žilinským biskupom. Na pútnickom mieste pôsobia Misionári Najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie. Každoročne sa tu konajú tradičné podujatia, ku kterým patrí najmä jarná púť v máji na sviatok Preblahoslavenej Panny Mária Matky Církvi a jesenná na oslavu výročia posviacky kostola Panny Márie Matky Církvi. Okrem toho celoročne sa tu konajú sv. omše.
V kostole sa nachádza aj Kaplnka sv. Jozefa. Kapacita kostola s kaplnkou je zhruba 3000 ľudí.

Organ je klasický píšťalový. Je starší, no zachovalý, kúpili ho v Nemecku. Na čelnej strane kostola je umiestnená vzácna mozaika, ktorej autorom je svetoznámy taliansky výtvarník páter Marko Rupník. Dielo je zhotovené z drobných prírodných materiálov. Ide o malé kamienky, kúsky mramoru, skla, keramiky. Niektoré kamienky sú pozlátené takzvaným lístkovým zlatom. Každý dielik do seba zapadá a vytvára impozantné a premyslené umelecké dielo.

Súčasťou chrámovej veže, ktorá slúži aj ako vyhliadková, je koruna a kríž. Korunu pozlátili 24-karátovým zlatom. Vo vnútri kríža sú umiestnené podpísané dekréty, týkajúce sa pútnického miesta a chrámu, ale aj iné dokumenty a noviny. Nachádzajú sa tu štyri zvony a každý z nich má svoje meno: Mária, Božské Srdce Ježišovo, sv. Andrej Svorad a Beňadik a sv. Jozef.

Pred chrámom sa nachádzajú sochy svätého Cyrila a Metoda. Ich autorom je akademický sochár Martin Mikuláš s manželkou Barborou. Vyrobili ich z umelého pieskovca a ich výška je dva metre.

Chrám na Živčákovej sa majestátne týči nad okolím vo výške 756 m, výška veže s vyhliadkovou terasou je vo výške 797 m. Výstup po strmom schodisku stojí zato, odvďačí sa Vám nádherným výhľadom do ďaleka na všetky svetové strany.

Na horu Živčák vedie viacero ciest a chodníkov, vhodných pre pešiu i cykloturistiky.