Jdi na obsah Jdi na menu

Zašovské slavnosti

22. 10. 2018

Obec Zašová uspěla ve výzvě Fondu malých projektů v operačním programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s projektovou žádostí „Zašová – Korňa přeshraniční spolupráce“.

Celkové náklady projektu činí 28549,42 €, výše dotace 20000 €. Doba realizace projektu je stanovena na  období září 2018 až srpen 2019. Projekt je zaměřen na  zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů. V rámci projektu vznikne publikace o historii i současnosti obou obcí. Součástí publikace bude popis trasy pěší poutní stezky, Zašová – Radhošť – Korňa, která bude volně navazovat na Cyrilometodějskou stezku, na  níž obec Zašová leží. Další aktivitou je vytvoření poutní mapy s  obrazovým zviditelněním památek a  vzájemná účast obcí na  obecních slavnostech spojená s  vystoupením regionálních spolků na podporu provázanosti obou regionů. V obci Zašová budou vytvořeny panely s popisem klášterního arboreta, založeného v  období působení trinitářského řádu na Moravě. První akce naplňující aktivity projektu se konala 1. září 2018 na Zašovských slavnostech. Slovenští partneři přivezli svoji folklorní skupinu Nevädza, která zpestřila program letošního ročníku.

                                  img_0027--1280x672-.jpg

Převzato ze Zašovských novin - autor textu Tereza Podzemná, autor fota Svatopluk Nepala

PS.: Pokud přemýšlíte, co asi znamená název "Nevädza", pak vězte, že to je slovenský výraz pro známou a půvabnou květinu naši kulturní krajiny - nalezneme i často spolu s vlčím mákem na okrajích polí a obilím  -  její české jméno je chrpa polní.